Základní programové vybavení

Druh

Popis

Verze


Databázový systém

Oracle - Standard edition 2

19c


Server

Windows server

2019 a vyšší 


Pracovní stanice

Windows  

10