O nás

Skupina GUBI, s historií od roku 1990, je předním dodavatelem specializovaných informačních systémů pro řízení lázeňských provozů ve střední a východní Evropě.   

Informační systém s označením GUBI Spa je komplexem vzájemně provázaných technologických systémů - lázeňskohotelová část, lékařská část, část dietního stravování, rozpis procedur a wellness, sklad léků - kterými jsou řízeny veškeré procesy v lázeňských provozech. Pro řízení a provoz doplňkových částí jsou určeny moduly restaurace, správce receptů jídel, sklad a prodejny. Interface GUBI Spa umožňuje propojení i podsystémů, jako jsou online rezervace, hotelové kartové systémy, telefonní ústředny, externí laboratoře, ekonomické systémy a mnohé další. V rámci celého systému je zpracováván reporting ekonomických ukazatelů a manažerské rozhraní.

U lékařské části, rozpisu procedur a wellness GUBI Spa - špičky ve svém oboru - existuje mezinárodně certifikovaný interface s největšími globálními hotelovými systémy Opera, Fidelio, Logus, Libra a Edelweiss, navíc pro Českou a Slovenskou republiku i PMS Horec.

Implementace informačního systému je realizována vždy jako komplexní dodávka; příprava projektové dokumentace, rozpočtu, návrh vhodného hardwarové a doplňkového SW vybavení, časové osy implementace a v neposlední řadě nasazení a uvedení informačního systému do plného provozu. Součástí ostrého nasazení je vždy i odborné vyškolení specialistů a vyškolení obsluhy. Samozřejmostí je poskytování kompletní podpory provozu. Škála služeb nekončí implementací; implementace je začátek!

Uživatel dále získává systém tzv. poimplementačního servisu, do kterého spadá periodické proškolování specialistů i obsluhy prostřednictvím vzájemně provázaných forem - školení, online školení a kurzů, přímé telefonické konzultace, precizní dokumentace systému a názorné postupy pro ovládání software. Poimplementační část doplňuje propracovaný ServiceDesk. Veškerá komunikace na všech stupních implementace i poimplementačního servisu probíhá v mateřském jazyce zákazníka.

Již 30 let je GUBI progresivní a stále rostoucí firmou - špičkou v oboru. Klade vysoký důraz na inovace, soulad systémů s platnou legislativou, reaguje na nové trendy v IT technologiích a ve vývoji v řízení procesů včetně propracovaného reportingu.

Skupina GUBI je certifikovaným partnerem Oracle a Microsoft. 

Skupina GUBI je nositelem certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systémemu managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2014 pro obor činností Vývoj, implementace a správa informačních systémů. 


Předmětem projektu je digitální transformace společnosti GUBI computer systems s.r.o. prostřednictvím pořízení pokročilého plně automatizovaného CRM automatizačního serveru a dalšího HW. Díky této digitalizaci dojde převážně ke zvýšení efektivity práce stávajících pracovníků a k úspoře času stráveného jejich každodenní agendou. 


Předmětem předkládaného projektu je digitalizace služeb a zvýšení kybernetické bezpečnosti společnosti GUBI computer systems s.r.o. 


Předmětem projektu je vytvoření nového lázeňského software s podporou eHealth a telemedicínských procesů. 


Předmětem projektu je zpracování studie proveditelnosti navržené hybridní mobilní aplikace s umělou inteligencí, jejímž cílem bude usnadnění organizace práce zaměstnanců lázeňských zařízení, zefektivnění úkonů prováděné péče lázní a realizace finančních úspor. Koncept integrovaného řešení automatizace procesů byl transferován z výzkumné organizace. Jeho další komerční využití je předpokládáno v oblasti poskytování lázeňské péče. Součástí studie bude také ověření komerčního potenciálu.   


Předmětem projektu je digitální transformace společnosti GUBI computer systems s.r.o. prostřednictvím pořízení pokročilého plně automatizovaného CRM automatizačního serveru a dalšího HW. Díky této digitalizaci dojde převážně ke zvýšení efektivity práce stávajících pracovníků a k úspoře času stráveného jejich každodenní agendou.