O nás

Společnost GUBI, s historií od roku 1990 a sídlem v Šumperku, 17. listopadu 555/17, je předním dodavatelem specializovaných informačních systémů pro řízení lázeňských provozů ve střední a východní Evropě a v Rusku.  

Informační systém s označením GUBI Spa je komplexem vzájemně provázaných technologických systémů - lázeňskohotelová část, lékařská část, část dietního stravování, rozpis procedur a wellness, sklad léků - kterými jsou řízeny veškeré procesy v lázeňských provozech. Pro řízení a provoz doplňkových částí jsou určeny moduly restaurace, správce receptů jídel, sklad a prodejny. Interface GUBI Spa umožňuje propojení i podsystémů, jako jsou online rezervace, hotelové kartové systémy, telefonní ústředny, externí laboratoře, ekonomické systémy a mnohé další. V rámci celého systému je zpracováván reporting ekonomických ukazatelů a manažerské rozhraní.

U lékařské části, rozpisu procedur a wellness GUBI Spa - špičky ve svém oboru - existuje mezinárodně certifikovaný interface s největšími globálními hotelovými systémy Opera, Fidelio, Logus, Libra a Edelweiss, navíc pro Českou a Slovenskou republiku i PMS Horec.

Implementace informačního systému je realizována vždy jako komplexní dodávka; příprava projektové dokumentace, rozpočtu, návrh vhodného hardwarové a doplňkového SW vybavení, časové osy implementace a v neposlední řadě nasazení a uvedení informačního systému do plného provozu. Součástí ostrého nasazení je vždy i odborné vyškolení specialistů a vyškolení obsluhy. Samozřejmostí je poskytování kompletní podpory provozu. Škála služeb nekončí implementací; implementace je začátek! Uživatel dále získává systém tzv. poimplementačního servisu, do kterého spadá periodické proškolování specialistů i obsluhy prostřednictvím vzájemně provázaných forem - školení, online školení a kurzů, přímé telefonické konzultace, precizní dokumentace systému a názorné postupy pro ovládání software. Poimplementační část doplňuje propracovaný ServiceDesk. Veškerá komunikace na všech stupních implementace i poimplementačního servisu probíhá v mateřském jazyce zákazníka.

Již 30 let je GUBI progresivní a stále rostoucí firmou - špičkou v oboru. Klade vysoký důraz na inovace, soulad systémů s platnou legislativou, reaguje na nové trendy v IT technologiích a ve vývoji v řízení procesů včetně propracovaného reportingu.

Skupina GUBI je certifikovaným partnerem Oracle a Microsoft.