F&B

Základní vlastnosti systému

Systém pro restaurační provozy - restaurace, kavárny, bary pro vedení, vyúčtování restauračních účtů a návaznosti na skladové zásoby, činnost dietních sester při sestavování jídelníčků, sledování objednávek klientů a zaměstnanců, vytváření žádanek na výdej a procesy ve skladech potravin.

Subsystém je složen z několika samostatných modulů:

Restaurace

Systém určený pro podporu práce v restauračním provozu je tvořen dvěma samostatnými moduly - Restaurační pokladna a Správce receptů, jídel a cen (SRJC). První z nich slouží číšníkům k běžné denní činnosti v jídelně, restauraci nebo baru, pro každou z lokací lze systém individuálně nastavit a připravit přesně dle charakteru provozu - rozložení stolů, nabídka sortimentu.

Modul je plně uzpůsoben pro práci na dotykovém displeji - rozložení ovládacích prvků a jejich jednoduchá obsluha napomáhá plynulému provozu. Vedoucí provozů mají díky modulu SRJC okamžitý přehled o všech aktivitách v provozu - přehledy spotřeby, vyhodnocení práce jednotlivých číšníků. Spojení modulu Restaurace a Sklad potravin umožňuje automatický odpis surovin ze skladu při prodeji položky v restauraci - číšník i vedoucí provozu má přehled i o skutečném stavu zásob na meziskladu. 

 Ovládání

 • Ovládání modulu Restaurace je přizpůsobeno pro použití na dotykovém monitoru.
 • Optické rozdělení provozu na samostatné části (restaurace, bar, zahrádka,...).
 • Možnost vést na stole neomezený počet samostatných účtů, při placení naopak účty slučovat nebo mezi nimi přesouvat položky.
 • Připisování položek rychlými tlačítky nebo jako položky z připravených jídelních lístků.
 • Tisk objednávek na tiskárnu do kuchyně, tisk předběžných účtenek.
 • Vedení otevřených účtů včetně nastavení finančních limitů a data platnosti.

Vyhodnocení provozu

 • Přehledy pro číšníky (denní obrat na pokladně, stavy skladu) i vedoucí provozu (souhrnné přehledy o provozu).
 • Sledování obratu dle jednotlivých číšníků nebo provozů.
 • Denní i souhrnné statistiky spotřeby surovin nebo obratu jednotlivých jídel a nápojů.
 • Finanční statistiky obratu jednotlivých provozů s možností detailu na číšníky nebo položky.

Propojení

 • Automatický přenos změn v cenách nebo složení sortimentu mezi moduly SRJC a Restaurace.
 • Možnost přenosu položek na os. účty hostů na účet v modulu Přijímací kancelář.
 • Identifikace hosta pomocí magnetické karty - ověření před přenosem na účet.
 • Možnost automatického odepsání surovin z meziskladu - při prodeji položky v restauraci se ze skladu odepíše příslušné množství surovin.

Sklad potravin

Pro podporu stravovacího nebo restauračního provozu je určen modul Sklad potravin - nabízí standardní funkce příjmů, výdejů, převodů, objednávek, inventur jednotlivých surovin, žádanek, sledování záručních dob nebo minimálních zásob na skladech. Na jednotlivých skladech lze udržovat karty materiálů odděleně nebo průměrované dle cen. Při spojení s programovým modulem Dietní sestra umožňuje provádět zpracování žádanek na potřebu surovin vystavenou na jednotlivé typy strávníků. Pokud je modul spojen s programovým modulem Restaurace umožňuje automatické odtěžování surovin dle položek prodaných v restauraci.

Sklady a materiály

 • Možnost rozdělení skladů na hlavní (centrální) a mezisklady (restaurace, kuchyně,...).
 • Udržování informací o aktuálním množství, minimálním množství nebo záruční době u každé suroviny.
 • Oddělené nebo průměrované ceny na skladech.

  Skladové pohyby

 • Vystavování objednávek s následným příjmem dle skutečné dodávky.
 • Vystavení objednávky dle poklesu množství materiálu na skladu pod definované minimální množství.
 • Vystavení výdejky jako následný příjem na jiný sklad (převodka) nebo výdej do přímé spotřeby.
 • Vydání surovin na základě žádanky - dle potřeby normování dietní setry na jednotlivé skupiny strávníků.
 • Automatické vytvoření výdejky při prodeji položek v restauraci.

Správa skladu

 • Inventury pro aktuální sklad - vystavení inventurního seznamu, korekce stavu dle zjištěné skutečnosti, vyhodnocení inventury (přebytky, manka).
 • Udržování seznamu dodavatelů (včetně adres a kontaktních údajů) i odběratelů (interní i externí).
 • Denní i souhrnné přehledové sestavy o pohybech - příjmy, výdaje, převody, objednávky,...

Dietní sestra

Programový modul Dietní setra umožňuje nutričním specialistům v organizaci tvořit a modifikovat podklady pro chod stravovacího systému - pro klienty organizace i zaměstnance. Tvorba receptů, denních i dlouhodobých jídelníčků, příprava potřebných podkladů pro výdej ze skladů a denní vyhodnocování spotřeby na jednotlivých provozech je jen několik funkcí, které usnadňují provoz. Rozšíření systému o programový modul Sklad potravin přináší nadstandardní funkce jako možnost tvorby jídelníčku na základě aktuálního stavu skladu, využití knihy zbytků, stanovení jídelníčku na základě nutričních hodnot nebo stravních jednotek.