Modul PŘIJÍMACÍ KANCELÁŘ

Základní vlastnosti systému

Komplexní systém pro řízení a kontrolu provozu agendy ubytovacího úseku lázní. Modul Přijímací kancelář zajišťuje rezervaci pokojů jednotlivcům i skupinám (rychlá rezervace, rezervační modul, internetová rezervace, rezervace přes mapu pokojů) s vazbou na osobní účet, check-in a check-out klientů, ubytovací funkce, práci s neomezeným počtem pokladen, fakturační modul, směnárnu, funkce pro housekeeping, denní uzávěrku, napojení na externí systémy (telefony, PayTV, zámkové systémy, ekonomické a lázeňské systémy). V programu je dostupných více než 100 statistik a grafických výstupů pro management. 


Rezervace

 • Rychlé zjištění volné kapacity.
 • Rezervace individuálních klientů, skupin.
 • Banka klientů - osobní údaje klientů, CRM.
 • Rezervace na typ pokoje nebo konkrétní pokoj.
 • Nastavení cen za pobyt - rate kódy, package, cenové hladiny, speciální služby.
 • Určení stravování s vazbou na restaurace a normy.
 • Slevový systém - sleva za období, počet pobytů, podle věku, individuální sleva.
 • Možnost určení individuálních cen.
 • Depositní systém.
 • Rezervace služeb.
 • Potvrzení rezervace, systém opcí.
 • Informace o kapacitách, prodaných, blokovaných a disponibilních pokojích.
 • Blokace pokojů.

Pokladna

 • Neomezený počet pokladen.
 • Platba a evidence vystavených dokladů.
 • Různé varianty tisků dokladů - cizojazyčné, tisky duplikátů dokladů, storna.
 • Odvod hotovosti, dotace.
 • Zůstatky pokladny v libovolných měnách.
 • Uzávěrky pokladny.

Denní uzávěrka

 • Kontrolní uzávěrkové sestavy.
 • Automatické generování položek na účty.
 • Zablokování úprav údajů předcházejícího dne.
 • Aktualizace údajů v datových skladech pro statistiky.
 • Kontrolní protokoly.

Treatment - zdravotní pojišťovny

Systém je doplňkem k modulu Přijímací kancelář, zajišťuje specifické funkce související s výkaznictvím lázeňské a wellness agendy pro zdravotní pojišťovny a statistické úřady v ČR a SR - evidenci a práci s návrhy na léčebnou péči, fakturaci pro české a slovenské zdravotní pojišťovny (individuální, souhrnné faktury, elektronické dávky) a komunikaci s NCZI.

Práce s klientem 

 • Ubytování klientů a skupin s rezervací nebo bez rezervace, změna ubytování.
 • Check-in s vazbou na banku klientů.
 • Vedení účtů klientů.
 • Natížení účtů denní uzávěrkou, automatikou dopředu, ruční.
 • Vedení účtů v různých měnách, depositní účty.
 • Přesuny mezi účty, dělení, storna účtů.
 • Kombinace různých typů plateb.
 • Vedení domovní knihy, hlášení pro policii a cizineckou policii, účtování lázeňských poplatků.
 • Check-out.

Fakturace

 • Fakturační účty - převod položek z účtů klienta automatický, ruční.
 • Vystavení faktur z fakturačních účtů - různé typy seskupení položek, přidávání, storno položek před vystavením faktury.
 • Provizní systém.
 • Zálohové faktury.
 • Kniha vystavených faktur.
 • Evidence a sledování úhrad k fakturám.Směnárna

 • Nákup valut, nákup deviz, možnost prodeje valut.
 • Různé varianty tisků dokladů.
 • Tisk dokladů v cizích jazycích.
 • Tisky duplikátů dokladů, storna.
 • Odvod hotovosti, dotace.
 • Evidence provizí.
 • Tiskové výstupy.

Interface modulu Přijímací kancelář

 • Telefonní ústředny - Check-in, Check-out linek, změny stavů pokojů, platba za hovory, převod na účty klientů.
 • Zámkové systémy - Check-in, Check-out, blokování karty, identifikace kartou/čipem při platbách.
 • PayTv.
 • Ekonomické (účetní) systémy.
 • Internetové on-line rezervace.
 • Lázeňské systémy (Medical, Wellness).