Modulární systém GUBI Spa

Základní vlastnosti systému

Informační systém řady GUBI Spa je komplex vzájemně provázaných provozních, technických a technologických systémů, který poskytuje veškeré dostupné informace o všech provozech v zařízení.

  • Pokrytí hlavních i vedlejších procesů organizace zákazníků v jediném informačním systému. Prostřednictvím programových modulů je pokryt celý provoz organizace jediným komplexním systémem, není třeba řešit vazby mezi systémy různých dodavatelů
  • Modulárnost - stavebnicová struktura. Jednotlivé části systému navrženy tak, aby mohly být provozovány samostatně. Umožňují tak postupné doplňování modulů podle potřeb organizace.
  • Vysoká vzájemná integrace jednotlivých programových modulů. Programové moduly jsou vytvářeny jako vzájemně kompatibilní, ihned po začlenění nového modulu do systému tento komunikuje se všemi ostatními.
  • Maximální využití jednou zadaných údajů v návazných modulech. Díky společné databázi pro všechny programové moduly je naprostou samozřejmostí sdílení dat mezi aplikacemi - jednou vložená informace je ihned k dispozici v systému bez složité a časově náročné synchronizace. 
  • Možnost přizpůsobit se potřebám uživatelů. Informační systém není uzavřený celek bez možnosti uživatelského zásahu. Uživatelské tiskové výstupy, nástroje pro tvorbu uživatelských statistik - to jen malý výčet nástrojů, které umožní přizpůsobit informační systém potřebám organizace.
  • Zajištění moderních nástrojů k efektivnímu řízení organizace. Součástí informačního systému není jen přímá podpora provozu - pro všechny úrovně řízení jsou připraveny specializované manažerské a marketingové moduly.
  • Poskytnutí nástrojů pro kontrolu poskytovaných služeb. Programové moduly disponují mnoha funkcemi, které porovnávají očekávané výsledky s realitou a pomáhají tak včas odhalit skryté rezervy.
  • Využití technických zařízení k usnadnění činnosti uživatelů.  Systém podporuje celou řadu technických zařízení - čipové a magnetické karty, telefonní ústředny, systémy PayTV, čtečky čárových kódů, internetové rezervační systémy, building management systémy a mnoho jiných zařízení, která usnadňují přenos informací do systému.
  • Bezpečnost dat a ochrana přístupu do systému.  Díky použitému databázovému systému a transakčnímu zpracování údajů je zajištěna referenční integrita dat. Citlivá data jsou kromě uživatelských práv chráněna šifrováním.