Wellness/prodej procedur

Základní vlastnosti systému

Systém pro řízení a kontrolu provozu wellness a rehabilitačních úseků lázeňských a wellness hotelů. Modul Wellness zajišťuje rezervaci rehabilitačních kapacit a služeb jednotlivcům i skupinám s vazbou na osobní účet (propojení na rezervace v Přijímací kanceláři nebo externích PMS - např. Fidelio nebo Hores, rezervace walk-in klientů), tvorbu a časování balíčků procedur, respektování specifik provozu při časování (provozní doby, návaznosti procedur, kontraindikace, vazby na pracovníky a pracoviště pro podávání procedur), grafické přehledy vytíženosti provozu, denní uzávěrku, napojení na externí systémy (kartové systémy, ekonomické, lékařské a PMS systémy). V programu je dostupných více než 50 statistik a grafických výstupů pro management. 


 Práce s klientem

 • Pobytové karty klientů (vazba na banku klientů).
 • Karty klientů typu Walk-in.
 • Tvorba skupin.
 • Banka klientů - osobní údaje klientů, CRM.
 • Cenové hladiny a slevový systém.
 • Vedení účtů klientů v různých měnách, depositní účty.
 • Přesuny mezi účty, dělení, storna účtů.
 • Depositní systém.
 • Kombinace různých typů plateb.
 • Různé varianty tisků s rezervovanými, prodanými a časovanými procedurami.

Balíčky procedur

 • Tvorba předpisu procedur.
 • Sady a balíčky procedur.
 • Časování procedur (automatem a ruční).
 • Dočasování procedur.
 • Časování procedur do volných časů s ohledem na existující procedury klienta.
 • Časování přes kapacitu.
 • Časování s ohledem na kontraindikace, časové skupiny a pohyblivosti klientů, pohlaví, následnosti procedur, návaznosti mezi procedurami apod.
 • Blokace kapacit.
 • Sledování počtu podání procedur vůči předpisu.

Pokladna

 • Neomezený počet pokladen.
 • Platba a evidence vystavených dokladů.
 • Různé varianty tisků dokladů - cizojazyčné, tisky duplikátů dokladů, storna.
 • Odvod hotovosti, dotace.
 • Zůstatky pokladny v libovolných měnách.
 • Uzávěrky pokladny.

Interface

 • Volitelné vazby na externí subsystémy PMS.
 • Volitelné vazby na systém Medical (lékařská agenda), Přijímací kancelář.
 • Kartové identifikační systémy - identifikace kartou/čipem.
 • Ekonomické (účetní) systém.

Rezervace

 • Rezervace procedur určených k prodeji.
 • Rezervace procedur doporučených lékařem.
 • Rychlé zjištění volných časů procedur a cen.
 • Vazba procedur na účet klienta.
 • Rezervace s ohledem na existující procedury klienta.
 • Rezervace procedur pro více osob na jeden čas.
 • Ceny rezervace podle cenových hladin, měn.
 • Možnost individuálních cen.
 • Sledování nepotvrzených rezervací s automatickým uvolněním.
 • Různé varianty tisků rez. procedur.

Grafický přehled služeb

 • Grafické zobrazení načasovaných a prodaných procedur klienta.
 • Odlišení prodaných a časovaných procedur.
 • Možnost automatického a ručního dočasování procedur.
 • Rušení načasování procedur.Denní uzávěrka

 • Ruční nebo automatická uzávěrka.
 • Zablokování údajů pro dny v minulosti.
 • Aktualizace údajů v datových skladech pro statistiky.

Statistiky a sestavy

 • Různé varianty statistik vytíženosti a tržeb.
 • Tisky stornovaných procedur a procedur přes kapacitu.
 • Tisky harmonogramů pracovišť a pracovníků.
 • Tisky volných časů pracovníků a pracovišť.
 • dalších více než 50 reportů.